MEDSALT-2 passarà avaluació d’impacte ambiental

euo_oceana_carlos_minguell_52007
Foto de Oceana. Carlos Minguell


MEDSALT-2 passarà avaluació d’impacte ambiental i se sotmetrà a informació pública.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha manifestat la seva satisfacció per la resolució de 29 de juliol de 2016, de la Secretaria d’Estat de Medi ambient, per la qual es formula informe d’impacte ambiental de submissió a avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte MEDSALT-2, recerca científico -marina en zones sotmeses a la jurisdicció espanyola.

La Conselleria exposa que el projecte podria tenir efectes significatius sobre les espècies d’interès comunitari i sobre els espais marins de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears on es constata la presència de tortugues i cetacis entre altres espècies que podrien sofrir danys pels polsos acústics d’alta intensitat necessaris per al desenvolupament del projecte. Com a mínim 8 espècies de cetacis comuns i la tortuga marina Caretta caretta d’interès comunitari.

El mateix promotor en el seu informe reconeixia que la fauna marina sofriria un impacte moderat.

A més, també es reberen al·legacions d’altres entitats com les d’Aliança Mar Blava, WWF Espanya i el Consell Insular de Formentera.

La mateixa Comissió de Medi ambient de les Illes Balears de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears informà que a causa que l’informe ambiental presentat pel promotor no abasta suficientment l’estudi dels impactes, ni presentava un adequat programa de vigilància. Així doncs, es sol·licitava que es passes el projecte al procediment d’avaluació ordinària i exposaven tota una sèrie de requisits. A més de considerar que devia ampliar-se el llistat d’entitats a consultar per incloure a entitats conservacionistes especialitzades com Oceana o Tursiops, els representants de les flotes autoritzades per a la pesca de la Tonyina Rojo i el sector recreatiu.

El projecte científic internacional Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)
Aquest projecte es troba emmarcat dins de la xarxa científica Europea COST Action CA15103 MEDSALT, la finalitat de la qual és comprendre les causes, cronologia, mecanismes de desenvolupament i conseqüències, a escala tant local com a planetària, del «dipòsit salí gegant» més gran i jove de la Terra: la capa de sal del Miocè superior en la conca Mediterrània, sent els seus objectius principals:
. Estudiar el dipòsit salí del Messiniense en el Mediterrani.
. Predir, determinar i avaluar àrees amb potencials riscos geològics i les conseqüències d’aquests.
Dins d’aquest marc de recerca el projecte MEDSALT-2, recerca científic-marina en zones sotmeses a la jurisdicció espanyola té com a objectiu obtenir una imatge sísmica en alta i mitja resolució, a través de l’adquisició de 14 perfils sísmics a reflexió multicanal a l’àrea marina compresa entre les illes d’Eivissa i Mallorca i al sud-est d’Eivissa i Formentera, en aigües entre 100 m i 2.800 m de profunditat.

El promotor del projecte és l’Institut Nazionale d’ Oceanografia i Geosifica Sperimentale de Trieste (Itàlia).

Comparteix aquesta publicació