Nova certificació ambiental d’Endesa

centralendesa

La Certificació Ambiental Multiemplaçament atorgada per AENOR, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, una entitat dedicada al desenvolupament de normalització i la certificació en tots el sectors industrials i de serveis,  la tenen ara totes les centrals de producció elèctrica d’Endesa, repartides per diferents punts de les illes.

Endesa ha aconseguit en el termini  de 14 mesos la Certificació Ambiental Multiemplaçament de tot el parc de producció elèctrica a Espanya per part d’AENOR. Durant aquest temps, s’ha aconseguit adaptar els certificats ambientals ISO 14.001 existents a cada un dels 152 centres de producció sota els mateixos paràmetres de medició.

Entre els avantatges, el nou reconeixement possibilita una anàlisi objectiva de tots els centres de producció d’Endesa amb independència del tipus de tecnologia que es faci servir en cada instal·lació, el que dóna una visió global del sistema de generació d’Endesa. A més, permet una important simplificació de procediments amb el consegüent estalvi de costos.

En total, aquesta certificació s’ha atorgat a 152 centrals de generació a nivell espanyol, que representen una potència total instal·lada de 17.751 MW a Espanya. D’aquests 152 centres, les 6 centrals de producció d’Endesa de les Balears estan incloses en aquesta nova certificació ambiental. Es tracta de 2 cicles combinats (Cas Tresorer i Son Reus), 1 central tèrmica de carbó (a Alcúdia) i 3 centrals tèrmiques de fuel i gas (a Maó, Eivissa i Formentera)

Comparteix aquesta publicació