Noves troballes al Castell de Capdepera

L’Ajuntament de Capdepera ha acabat la campanya d’excavació al Castell  i els resultats es consideren positius ja que s’ha aconseguit  disminuir la pressió que pateix la murada sud a causa dels sediments dipositats durant anys, i  extreure una mica més de la història del jaciment. Enguany ha sortit una nova habitació, datada del segle XVIII, però per assegurar el seu ús es necessari continuar excavant. Pel que fa a objectes  s’han trobat tres monedes i ceràmica de diversa cronologia.

És la tercera excavació al Castell dins el pla quinquennal aprovat fa uns anys. En aquests moments el visitant pot veure les habitacions que s’han anat trobant aquests anys sense fer-les malbé gràcies a la instal·lació d’una passarel·la de fusta.

Cal recordar que el Castell de Capdepera és un monument BIC i que el 2014 es va aprovar un pla de manteniment a 15 anys que inclou totes les millores que s’estan duent a terme. De cara a aquest hivern es posarà en marxa tot el tema de la electrificació, aprovada per Patrimoni i per l’Ajuntament.

Comparteix aquesta publicació

Post Comment


*