Ad Banner

Tags: eficiència energètica

Foment de les energies renovables i de la mobilitat elèctrica

El Consell de Govern aprova un acord perquè tots els vehicles que en un futur s’adquireixin a l’Administració pública siguin elèctrics Tres milions d’euros en distints programes d’ajudes, a particulars, empreses i administracions públiques, i altres 2 milions en línies de subvencions de crèdit a empreses, és la quantitat que el Govern de les Illes…

Energia 100 % renovable als Melià Hotels

Un acord signat entre Endesa i Melià inclou 204 punts de subministrament elèctric dels establiments que Melià Hotels International gestiona a Espanya, la qual cosa suposa un consum anual de 200 GWh. Aquest subministrament es farà amb energia 100 % renovable, és a dir, amb energia elèctrica procedent exclusivament de fonts renovables com la solar,…